Szolgáltatásaink

Legionella-megelőzést célzó kockázatbecslési, kockázatkezelési dokumentáció elkészítése, a 49/2015. (IX.6.) számú EMMI rendeletnek megfelelően:

 • Helyszíni felmérés
 • Monitoring pontok meghatározása
 • Laboratóriumi vizsgálatok megszervezése
 • Dokumentáció elkészítése
 • Oktatás
 • Monitoring üzemeltetése
 • Tanácsadás

A jogszabály által érintett létesítmények között szerepelnek a szálláshelyek, nedves hűtőtornyokat üzemeltetők, fürdő-létesítmények, ahol aeroszol előállító meleg vizű medencét, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét vagy hidroterápiás berendezést üzemeltetnek. Egészségügyi és szociális intézmények (a vízellátó rendszerek mellett pl.: fogorvosi berendezések esetén is), közintézmények, (pl. oktatási intézmények, kollégium, bölcsőde) ahol zuhanyzási lehetőség, beltéri szökőkút van, vagy olyan berendezés üzemel, vagy olyan technológiai elem (pl. ipari mosogató zuhanyoztató fejjel) található, ahol aeroszol képződés lehetséges.

2016 februárjában lépett hatályba a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (IX.6.) számú EMMI rendelet. A rendelet fókuszában elsősorban a Legionella baktérium által okozott, legyengült immunrendszerrel rendelkezők esetén gyakran halálos kimenetelű atípusos tüdőgyulladás esetek megelőzése áll, emellett tisztában kell lenni azzal, hogy a jogszabályban, illetve az Országos Közegészségügyi Intézet által kiadott útmutatóban leírtak, valamint a cégünk által kínált alternatívák más, a létesítményen belüli vízrendszereket jellemző egyéb vagy más, esetleg további mikrobiológiai kockázatok csökkentésében is hatékonyak lehetnek.

A rendelet szerint kockázatbecslést kell végezni a Legionella előfordulás szempontjából kockázatot jelentő létesítményekben. A kockázatbecslés és a megalapozó laboratóriumi vizsgálatok alapján kell meghatározni a szükséges megelőző, kockázatkezelő intézkedéseket. Ezek betartása az épületüzemeltető felelőssége. Az jogszabály alapján kockázatot jelent minden olyan létesítmény, ahol a Legionella baktérium szaporodásához optimális 20-50oC hőmérsékletű használati hideg-, meleg-, vagy fürdővíz van jelen, aeroszol képződés (kisméretű részecskék pl.: zuhanyzó, fürdő élményelem, víz nagy sebességgel felületeknek történő ütközése) lehetőségével.

Cégünk megoldásként az alábbiakat kínálja:

 •  Tanácsadás a rendelet előírásaival kapcsolatban
 • Helyszíni bejárás, a kockázatot jelentő közegek felmérésével, leírásával és vizsgálatával (hőmérsékleti monitoring, laboratóriumi vízvizsgálatok megszervezése)
 • Kockázatbecslési dokumentáció elkészítése
 •  Kockázatkezelési módszerek meghatározása, helyesbítő intézkedések gyakoribb üzemzavarok esetére
 • Támogatás a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez
 • Minőségirányítási rendszerekhez illeszthető dokumentáció
 • Mediáció hatósággal történő konzultáció során
 • Nyomon követés, visszaellenőrzések, auditálás
 • Megoldások, alternatívák a létesítményen belüli vízrendszereket érintő problémák megoldására
 • Oktatás

 Közfürdők közegészségügyi felügyelete, a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet és a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet előírásainak megfelelően

 • Helyszíni ellenőrzések
 • Medence melletti kontrolvizsgálatok
 • Üzemeltetetési szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata
 • Laborvizsgálatok megszervezése
 • Tanácsadás

Érintett minden nyilvános fürdési lehetőség, beleértve a korlátozott használhatóságú közfürdőket is. Azaz egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.

A különböző spa és wellness egységek meghatározó részét képezik a különböző fürdési lehetőségek. A szálláshelyek egy jelentős hányada is üzemeltet medencéket, de manapság hazánkban is találkozni lehet társasházak esetében is ezekkel a szolgáltatásokkal. Egy nagyobb fürdő vagy strand esetében jellemzően kevesebb probléma és bizonytalanság merül fel az üzemeltetés körül, a szükséges dokumentációk is rendelkezésre állnak. Ezzel szemben szálláshelyeken, wellness egységekben, vagy úgynevezett korlátozott használhatóságú fürdőkben (ilyenek jellemzően a társasházakhoz, intézményekhez tartozó medencék) sajnos a mai napig találkozni olyan szituációval, amikor a működés feltételét képező, hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat nem is készült el, vagy pedig elavult, nem követi a lényegi változásokat, illetve nem kerültek a változó jogszabályi környezetnek megfelelően aktualizálásra. Pedig az előzőekben felsorolt fürdési lehetőségekben egy közös: mindegyik közfürdőnek számít a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet alapján, így a létesítési és üzemeltetési szabályok betartása kötelező. Természetesen a működési rendet meghatározó, az alkalmazott technológiát és az üzemelés körülményeit, folyamatát minden tekintetben megjelenítő (és ezzel együtt a fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalának jóváhagyásra benyújtandó) üzemeltetési szabályzat mellett sok más dokumentációval (kockázatbecslések, takarítási szabályzat, esetenként Legionella-kockázatbecslés) is rendelkeznie kell, melyek elkészítését cégünk szintén vállalja. Egy közfürdő üzemeltetése összetett szakmai feladat. Az Arcadio Kft. elsősorban a közegészségügyi követelmények teljesítésében nyújt segítséget a szolgáltatások számára.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         Közfürdők helyszíni ellenőrzése, medence melletti vizsgálatokkal, tisztasági indikátorokkal kiegészítve

·         Dokumentációk áttekintése

·         Üzemeltetetési szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása

·         Mediáció hatósággal történő konzultáció során

·         Laborvizsgálatok megszervezése

·         Tanácsadás

HACCP rendszer kiépítése (jogszabályi megfelelés: Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról II. fejezet 5. cikk)

A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszere egy tudományosan megalapozott és egyben módszeres rendszer is az élelmiszer biztonság érdekében. Megállapítja a jellemző veszélyeket és meghatározza a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket. A HACCP rendszer eszköz a veszélyek értékelésére és olyan szabályozó rendszer felállítására, amely inkább a megelőzésre összpontosít a végtermék ellenőrzésével szemben.

A 852/2004/EK rendelet 5. cikk előírja tehát az élelmiszer-vállalkozók számára a HACCP (Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok) alapelvein alapuló folyamatos eljárások bevezetését, alkalmazását és fenntartását. A 852/2004/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerint: „Ha bármilyen változtatást hajtanak végre a terméken, a folyamaton vagy bármelyik lépésben, az élelmiszer-ipari vállalkozók felülvizsgálják az eljárást, és elvégzik a szükséges változtatásokat.”

A már korábban elkészített és működtetett HACCP-rendszer dokumentációját felülvizsgálni és aktualizálni a változásokkal összhangban a fenti jogszabályi követelményen túlmenően is rendkívül fontos. Hiszen az, a valódi célját, a folyamat kézbentartását és felügyeletét a biztonságos élelmiszer előállítása vagy forgalomba hozatala érdekében csak így tudja „teljesíteni”. Ilyen változás lehet például: technológia módosítása (bővülés vagy korlátozás), gépek, berendezések körében történt változás – különös tekintettel, ha azok korszerűsödtek.

Az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény egyértelműen kimondja: „Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó – a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig – felelős”.

A 852/2004/EK rendelet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet valamint az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet alapján az élelmiszer előállító/forgalmazó/vendéglátó terméket forgalmazó – kivétel ital – tevékenység megkezdéséhez az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság külön engedélye szükséges. A külön engedély megadásakor a nevezett hatóság kéri az adott tevékenységre vonatkozó HACCP rendszer dokumentációt, amelynek nem csak a megléte, de a működtetése is vizsgálat tárgya későbbiekben is a hatósági ellenőrzések alkalmával.

Az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság a 2008. évi XLVI. tv. 35.§ (5) alapján a vendéglátó-ipari létesítmények a törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítését végzi, melyet a minősítésre kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv végez.

2008. évi XLVI. tv. 23.§ (5) alapján a jövőben „Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározottak szerint az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.”

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         HACCP rendszer kiépítése, felülvizsgálata, aktualizálása, működtetésének felügyelete rendszeres helyszíni szemlék megtartásával.

·         Közreműködés az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság külön engedélye eljárásban.

·         Kapcsolódó önellenőrző vizsgálatok – akkreditált laboratóriumi vizsgálatok megszervezése – valamint azonnal információt adó, gyors vizsgálati módszerek alkalmazás rendjének kidolgozása.

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási szabvány

Az ISO 222000 szabvány a kiskereskedői szövetségek által, a beszállítóik számára kidolgozott élelmiszer-biztonsági követelményeket megfogalmazó standardok – IFS, BRC- tapasztalatokat is figyelembe vevő, érdekcsoportoktól független, egyetemes, nemzetközi szabvány. Elkészítésének egyik legfontosabb célja volt, hogy a különböző kereskedelmi láncok követelményrendszereinek szerepét, mint egyetemes rendszer átvegye, ezzel megkönnyítve az élelmiszer beszállító vállalkozások/szolgáltatások helyzetét.

Az ISO 22000:2005 szabvány ugyancsak magába foglalja a HACCP-t. Fontos azonban, hogy a veszélyelemzést megelőzően az előfeltételek biztosításával, az úgynevezett előfeltételi programok (PrP) meghatározásával kezdi a szabvány.

Az élelmiszerlánc bármely pontján alkalmazható, (bármely élelmiszer terméket vagy kapcsolódó terméket előállító, vagy szolgáltatást nyújtó illetve kapcsolódó szolgáltatást nyújtó vállalkozások) függetlenül a vállalkozás nagyságától valamint a tevékenységének jellegétől.

Összhangban van más irányítási rendszerszabványokkal – elsősorban az ISO 9001:2000 szabvánnyal)

A rendszer tanúsítható. Lényeges megjegyzés: nem a termékbiztonsága kerül tanúsításra, a szervezet az élelmiszer-biztonsági veszélyek kézben tartásának képessége bizonyított az eredményes auditot követően.

A belső és a külső információra a szabvány kiemelt hangsúlyt helyez, amely rendkívül fontos a veszélyek felismeréséhez és kézben tartásához.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         MSZ EN ISO 22000 szabvány kialakítása, tanúsítási folyamat koordinálása

·         MSZ EN ISO 22000 szabvány rendszer felügyelet, aktualizálás

·         Kapcsolódó önellenőrző vizsgálatok – akkreditált laboratóriumi vizsgálatok megszervezése – valamint azonnal információt adó, gyors vizsgálati módszerek alkalmazás rendjének kidolgozása.

FSSC 22000 szabvány

FSSC 22000 kifejezetten az élelmiszergyártók részére készült. (ISO 22000:2005 szabvány + PAS 220:2008)

A PAS 220:2008 szabvány gyakorlatilag azokat az előfeltételi programokat (PrP) foglalja magába, amelyet az ISO 22000 szabványból a GFSI (Global Food Safety Initiative) szervezet a korábbiakban hiányolt. A PAS 220:2008 szabvány így ezért került megalkotásra.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         FSSC 22000 szabvány kialakítása, tanúsítási folyamat koordinálása

·         FSSC 22000 szabvány rendszer felügyelete, aktualizálása

·         Kapcsolódó önellenőrző vizsgálatok – akkreditált laboratóriumi vizsgálatok megszervezése – valamint azonnal információt adó, gyors vizsgálati módszerek alkalmazás rendjének kidolgozása.

International Food Standard V6 (IFS V6)

Német Kiskereskedők Szövetsége 2001-ban dolgozta ki a rendszert, amelyhez a későbbi években a francia kiskereskedők is kapcsolódtak. Az IFS (International Food Standard) nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabvány, jelentős piaci értékkel bír az élelmiszeripari vállalkozások és a sajátmárkás terméket forgalmazó élelmiszer láncok körében. Nemzetközi, tanúsítható élelmiszer biztonsági követelmény rendszer. A rendszer tanúsítvány igazolása annak, hogy az élelmiszer előállító teljesíti az élelmiszer kereskedőláncok beszállítói követelményeit. A rendszert évente kell tanúsítatni, a tanúsítók részletes, számszerűen értékelést adnak a cég teljesítményéről, az esetleges hiányosságokról. Az európai áruház láncok nagy része, a METRO, Penny Market, az Auchan, a Spar stb. az IFS rendszer kiépítését követeli meg.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         IFS V6 kialakítása, tanúsítási folyamat koordinálása

·         IFS V6 rendszer felügyelete, aktualizálása

·         Kapcsolódó önellenőrző vizsgálatok – akkreditált laboratóriumi vizsgálatok megszervezése – valamint azonnal információt adó, gyors vizsgálati módszerek alkalmazás rendjének kidolgozása.

ISO 9001:2015

A gazdasági szféra minden területén a legszélesebb körben elterjedtebb, nemzetközileg elismert szabvány. A gazdasági szereplő azon folyamatait szabályozza, melyeket célszerű felügyelet alatt tartani azért, hogy folyamatosan a legmagasabb minőségű terméket vagy szolgáltatást biztosítson a partnerek számára. A tanúsítás gyakran pályázatok, közbeszerzési eljárások kiírásaiban feltételként szerepel.

A rendszer bevezetésének előnyei, hogy:

·         A folyamatok átláthatóvá, nyomon követhetővé válnak.

·         A beosztottak felelőssége pontosan meghatározható.

·         Hatékonyabb, gazdaságosabb működést eredményezhet.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         ISO 9001:2015 rendszer kialakítása.

·         ISO 9001:2015 rendszer tanúsítási folyamat koordinálása.

·         ISO 9001:2015 rendszer felügyelete, aktualizálása.

Munkavédelem

A vonatkozó törvények, rendeletek alapján, valamint intézményi előírások és egyéb jogszabályok szerint a szervezett kereteken belül történő munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények és azok betartásának ellenőrzése. Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a munkát végző emberek egészségének, munkavégző képességének megőrzéséhez szükséges feltételek és körülmények maradéktalanul biztosítva legyenek.

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit úgy kell megteremteni, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő munkabalesetek és megbetegedések.

A munkavédelem két fő területe a munkaegészségügy és a munkabiztonság:

Utóbbi meghatározza biztonságos, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés szabályait, emellett ellenőrzi ezen szabályok maradéktalan betartását, megvalósítva ezzel a balesetmentes munkavégzés feltételei. A munkavédelmi előírások betartásával csökken a veszélyforrások száma.

A munkaegészségügyi tevékenység célja pedig, hogy a megfelelő munkahigiénia és a foglalkozás-egészségügy révén óvja a munkavállaló egészségét. Feladata a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok és veszélyek felismerése, azok értékelése és kezelése.

Cégünk megoldásként az alábbiakat nyújtja:

·         munkahelyi kockázatértékelés (veszélyek felmérése, azonosítása, értékelése)

·         munkavédelmi előzetes vizsgálat elvégzése

·         munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás

·         időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése (munkahely, munkaeszköz, technológia)

·         ellenőrző felülvizsgálat elvégzése (nem veszélyes munkaeszközök, gépek)

·         munkavédelmi oktatás (tematika kidolgozása, oktatás lebonyolítása)

·         mentési terv készítése

·         megelőzési stratégia kidolgozása

·         kémiai és biológiai kockázatbecslés elkészítése

·         egyéni védőeszközök meghatározása

·         orvosi vizsgálatok belső szabályozása

·         munkabaleset kivizsgálása

Bízom benne, hogy bemutatkozó anyagunk alapján mihamarabb partnereink között üdvözölhetem. Sikeres együttműködésünk reményében kérem, hogy további információkért keressen bizalommal.